• Loading...
Sign in to follow this  
Tural Ağayev

5.ci Dərs - Sətrlər üzərində əməliyyatlar

Recommended Posts

1. SUBstr - Simvolları qaytarır.

 

<?php

 

$text='Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. <br/>';

 

echo substr($text,28,4); //  bu funksiya $text sətrində 28ci simvoldan başlayaraq 4 simvol qaytarır

 

?>

Bu zaman ekrana mətindəki text sözü çıxacaq.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. STRlen - Sətrdəki simvolların sayını qaytarır.

 

<?php

 

$str='baku';

echo strlen($str);  // sətrin simvollarının saytını qaytarır (yəni 4 rəqəmini qaytaracaq).

 

?>

Bu zaman ekranda 4 rəqəmini görəcəyik.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. STRpos - Mətndə verilənlərin yerləşdiyi mövqeni tapmaq üçündür.

 

<?php

 

$text='Lorem Ipsum is simply dummy text baku of the printing and typesetting industry.<br/><br/>';

$str='baku';

 

$length=strlen($str);  // bu funksiya sətrin simvollarının sayını tapır.

 

$index=strpos($text,$str); // bu funksiya verilmiç $text sətrində $str sətrinin yerləşdiyi mövqeni tapır.

$endindex=$index+$length;

 

echo $str.' setri metnde ' . $index .' movqeyinden bashlayir '. $endindex .' movqeyinde bitir';

 

?>

 

Bu misalde strlen-dəndə istifadə edirik.

Burada ekrana çıxacaq: baku setri metnde 33 movqeyinden bashlayir 37 movqeyinde bitir

 

 

Başqa bir misal:

 

<?php

 

$string='werrtuyua';

 

echo strpos($string,'a');

?>

 

Burada ekrana 8 çıxacaq. Çünki PHP-də saymağa başlayanda 1-dən yox 0-dan həyata keçirilir.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

4. str_replace - Sətrdəki simvolları əvəz etmək üçündür.

 

<?php

 

$string='werrtuyua';

 

$string=str_replace('rr','ss',$string);

  

echo $string;

  

?>

 

Bu zaman ekrana wesstuyua kimi çıxacaq.


Счастье не ищут, как золото или клад. Его создают сами, те, у кого хватает сил, знания и любви

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • loading...