• Loading...
Sign in to follow this  
Tural Ağayev

8.ci Dərs - Get Massivi (Link Yaratmaq)

Recommended Posts

Bu dərsimizdə linklərin yaradmaq üçün istifadə olunan _get massivindən söhbət açacağıq. Belə ki biz linklərə dəyişənləri verməklər ekranda onların alacağı qiymətləri göstərəcəyik. Aşağıdakı misala baxaq.

 

<a href="/ilk.php?ad=kenan&yash=22">link0</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=22">link0</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=23">link1</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=24">link2</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=25">link3</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=26">link4</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=28">link5</a><br/>

<a href="/ilk.php?yash=29">link6</a><br/>

 

<?php

 

$telebe['24']=array('ad'=>'Ramil','s

oyad'=>'Ahmedov'); //

$telebe['29']=array('ad'=>'Ali','soy

ad'=>'Mammadov'); //

 

$age=$_GET['yash'];

 

echo 'AD: '.$telebe[$age]['ad'].' SOYAD:'.$telebe[$age]['soyad'];

 

?>

 

Bu yaxarıdakı misalda 7 link vermişik. Linki araşdıraq.

 

<a href="/ilk.php?yash=22">link0</a> linkində:

 

/ilk.php - Ünvanlandığı faylın adı

? - dəyişənə keçid

yash=22 - yash dəyişəninin 22ci qiyməti. Həmçinin bir neçə dəyişəni əlavə etmək istəsək misal üçün aşağıdakı kimi yazamalıyıq.

<a href="/ilk.php?ad=kenan&dil=az&yash=22">link</a>

 

Kodun özünü araşdıraq:

 

Bizdə yalnız 24 və 29 massivlər var və həmin linklərə klik etdikdə onların qiymətlərini ekrandan çıxardacağıq.

 

$age=$_GET['yash'];

 

Burada yash=24 alığı qiyməti _GET vasitəsili linkdən götürüb age dəyişəninə ötürürük.

Daha sonra isə çapa veririk. Bu qədər sadə.

 

 

Altdakı misal isə biraz qəlizdir. Burada ilin ayları və hansı ayda nə qədər gəlir əladə olunduğu və digər aylarda gəlir nə zaman bərabər olduğu ekrana çıxardılır.

<a href="/ilk.php?ay=1">Yanvar</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=2">Fevral</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=3">Mart</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=4">Aprel</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=5">May</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=6">Iyun</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=7">Iyul</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=8">Avqust</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=9">Sentyabr</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=10">Oktyabr</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=11">Noyabr</a><br />

<a href="/ilk.php?ay=12">Dekabr</a><br />

 

<?php

 

$tarix['1']=array('ay'=>'Yanvar','ge

lir'=>'300');

$tarix['2']=array('ay'=>'Fevral','ge

lir'=>'800');

$tarix['3']=array('ay'=>'Mart','geli

r'=>'1800');

$tarix['4']=array('ay'=>'Aprel','gel

ir'=>'800');

$tarix['5']=array('ay'=>'May','gelir

'=>'1800');

$tarix['6']=array('ay'=>'Iyun','geli

r'=>'700');

$tarix['7']=array('ay'=>'Iyul','geli

r'=>'800');

$tarix['8']=array('ay'=>'Avqust','ge

lir'=>'80');

$tarix['9']=array('ay'=>'Sentyabr','

gelir'=>'120');

$tarix['10']=array('ay'=>'Oktyabr','

gelir'=>'8');

$tarix['11']=array('ay'=>'Noyabr','g

elir'=>'500');

$tarix['12']=array('ay'=>'Dekabr','g

elir'=>'2300');

 

 

 

 

$say=$_GET['ay'];

 

$netice=$tarix[$say];

 

 

if ( !empty($netice) ) echo $tarix[$say]['ay'].'-da gelir '.$tarix[$say]['gelir'].' AZN teskil edib.<br/><br/>';

 

$k=0;

 

for ($i=1; $i<=12; $i++)

  {

    if ($tarix[$say]['gelir']==$tarix[$i]['

gelir'] && $say!=$i)

    {

         $k++;    

         echo $tarix[$i]['ay'] . $tarix[$i]['gelir'].'<br/>';

    }

 

  }

  echo $k;

 

 

?>


Счастье не ищут, как золото или клад. Его создают сами, те, у кого хватает сил, знания и любви

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • loading...