Jump to content
Forum Windows-az.com

Premium COOKIE


sahin666

Recommended Posts

Proqramlar telegramda

Salam bəli olur. Mən bilirəm. Operada yoxla həmin saytın öz kodu var. sayt yazdığın yere yaz enter kliklə gələn xanaya o cookie kodu yazırsan ok edirsən həmin kodla daxil olursan.

 

Buyur bunlardı.

 

HotFile

 

javascript:k3="http://hotfile.com/";if(location.href.indexOf(&quo

t;:\\/\\/hotfile.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20direct-to

%20Hotfile\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=k3;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Hotfile%20cookie%20here%20friends","Cookie%20hotfile");if©{r=

confirm("Save%20this%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFul

lYear()+1,2,11);void(document.cookie="auth="+c+";domain=.hotfile.

com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=k3}voi

d(0)}

 

Fileserve

 

javascript:hf="http://fileserve.com/";if(location.href.indexOf(&q

uot;:\\/\\/fileserve.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20direc

t-to%20Fileserve\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Fileserve%20cookie%20here%20friends","Cookie%20Fileserve");if(c

){r=confirm("Rememeber%20this%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%20Date

(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="cookie="+c+";domai

n=.fileserve.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));locatio

n.href=hf}void(0)}

 

Depositfiles

 

javascript:hf="http://depositfiles.com/";if(location.href.indexOf

(":\\/\\/depositfiles.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%2

0direct-to%20Depositfiles\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Depositfiles%20cookie%20here%20friends","Cookie%20depositfiles"

);if©{r=confirm("Rememeber%20this%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%

20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="autologin="+c+&qu

ot;;domain=.depositfiles.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:"&quo

t;));location.href=hf}void(0)}

 

Megaupload

 

javascript:hf="http://megaupload.com/";if(location.href.indexOf(&

quot;:\\/\\/megaupload.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20dir

ect-to%20Megaupload\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Megaupload%20cookie%20here%20friends","Cookie%20Megaupload");if

©{r=confirm("Rememeber%20this%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%20Da

te(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="user="+c+";domai

n=.megaupload.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));locati

on.href=hf}void(0)}

 

Rapidshare

 

javascript:hf="http://rapidshare.com/";if(location.href.indexOf(&

quot;:\\/\\/rapidshare.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20dir

ect-to%20Rapidshare\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Rapidshare%20cookie%20here%20friends ","Cookie%20rapidshare");if©{r=confirm("Rememeber%20this%2

0cookie?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(docume

nt.cookie="enc="+c+";domain=.rapidshare.com;path=/;"+(r?&quo

t;expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

 

Filesonic

 

javascript:hf="http://filesonic.com/";if(location.href.indexOf(&q

uot;:\\/\\/www.filesonic.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20d

irect-to%20Filesonic\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Filesonic%20cookie%20here%20friends ","Cookie%20filesonic");if©{r=confirm("Rememeber%20this%20

cookie?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(documen

t.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.filesonic.com;path=/;"+(r?

"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

 

Easyshare

 

javascript:k3="http://easy-share.com/";if(location.href.indexOf(&

quot;:\\/\\/easy-share.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20dir

ect-to%20Easy-share\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=k3;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Easy-share%20cookie%20here%20friends ","Cookie%20easy-share");if©{r=confirm("Save%20this%20cook

ie?");d=new%20Date();nd=new Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PREMIUM="+c+";

domain=.easy-share.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));l

ocation.href=k3}void(0)}

 

Oron

 

javascript:hf="http://oron.com/";if(location.href.indexOf(":

\\/\\/oron.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20direct-to%20Oro

n\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Oron%20cookie%20here%20friends ","Cookie%20oron");if©{r=confirm("Rememeber%20this%20cooki

e?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.coo

kie="xfss="+c+";domain=.oron.com;path=/;"+(r?"expires=&

quot;+nd:""));location.href=hf}void(0)}

 

Filefactory

 

javascript:hf="http://filefactory.com/";if(location.href.indexOf(

":\\/\\/filefactory.com")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20d

irect-to%20Filefactory\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Filefactory%20cookie%20here%20friends","Cookie%20Filefactory");

if©{r=confirm("Rememeber%20this%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%20

Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="cookie="+c+";d

omain=.filefactory.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));l

ocation.href=hf}void(0)}

 

Wupload

 

javascript:hf="http://wupload.com/";if(location.href.indexOf(&quo

t;:\\/\\/www.wupload.com")==-1){g=confirm("Cliquez%20OK%20pour%20a

ller%20sur%20wupload.com\\n"); if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Entrez%20votre%20cookie%20wup

load.com%20ici%20","Cookie%20wupload"); if©{r=confirm("Enregistrer%20ce%20cookie?");d=new%20Date();nd=new%20

Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PHPSESSID="+c+&quot

;;domain=.wupload.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));lo

cation.href=hf}void(0)}

 

4Shared

 

javascript:hf="http://4shared.com/";if(location.href.indexOf(&quo

t;:\\/\\/www.4shared.com")==-1){g=confirm("Klik%20OK%20untuk%20men

uju%20web 4shared\\n-Copyright by orockband");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Masukkan%20c

ookie%204shared%20disini","Cookie%204shared");if©{r=confirm(&qu

ot;Save%20cookie%20ini ??");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.coo

kie="PHPSESSID="+c+";domain=.4shared.com;path=/;"+(r?"e

xpires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

 

Uploaded

 

javascript:hf="http://uploaded.to/";if(location.href.indexOf(&quo

t;:\\/\\/uploaded.to")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20direct-to

%20Uploaded\\nDeveloped by visalkh");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%

20Uploaded%20cookie%20here%20friends ","Cookie%20uploaded");if©{r=confirm("Rememeber%20this%20c

ookie?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document

.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.http://uploaded.to;path=/;"

+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

 

Netload

 

javascript:nl="http://netload.in/";if(location.href.indexOf(&quot

;:\\/\\/netload.in")==-1){g=confirm("You are not on http://netload.in, redirecting as soon as you press ok, then please run this script again.");if(g)location.href=nl;void(0);}else{c=prompt("Enter netload cookie string","cookie%20Netload");if©{d=new%20Date();nd=new Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="cookie_user="+c+&qu

ot;;domain=.netload.in;path=/;"+"expires="+nd);location.href=nl}v

oid(0)}

 

Real-Debrid.fr

 

javascript:k3="http://real-debrid.com/";if(location.href.indexOf(

":\\/\\/real-debrid")==-1){g=confirm("Click%20OK%20to%20direc

t-to%20real-debrid\\%20Gxone%20By%20Admin");if(g)location.href=k3;void(0)

;}else{c=prompt("Insert%20your%20real-debrid%20cookie%20here%20friends&quot

;,"Cookie%20real-debrid");if©{r=confirm("Save%20this%20cookie?&

quot;);d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2%20%20,11);void(document.

cookie="auth="+c+";domain=.real-debrid.com;path=/;"+(r?&quot

;expires="+nd:""));location.href=k3}void(0)}

 

Alldebrid.Org

 

javascript:hf="http://www.alldebrid.org/";if(location.href.indexO

f("www.alldebrid.org")==-1){g=confirm("Make%20sure%20if%20you%20a

re%20on%20alldebrid%20page,%20click%20OK%20to%20direct-to%20alldebrid%20now!\\

n");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%20alld

ebrid%20Cookie%20");if©{r=confirm("Remember%20this%20cookie\\nEnjo

y%20The%20Premium%20");d=new%20Date();nd=new%20Date%20(d.getFullYear()+1,2,

11);void(document.cookie="uid="+c+";domain=.alldebrid.org;path=/;

"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void%20(0)}

 

Alldebrid.CoM

 

javascript:hf="http://www.alldebrid.com/";if(location.href.indexO

f("www.alldebrid.com")==-1){g=confirm("Make%20sure%20if%20you%20a

re%20on%20alldebrid%20page,%20click%20OK%20to%20direct-to%20alldebrid%20now!\\

n");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Insert%20your%20alld

ebrid%20Cookie%20");if©{r=confirm("Remember%20this%20cookie\\nEnjo

y%20The%20Premium%20");d=new%20Date();nd=new%20Date%20(d.getFullYear()+1,2,

11);void(document.cookie="uid="+c+";domain=.alldebrid.com;path=/;

"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void%20(0)}

Link to comment
Share on other sites

skirpt islemir.Ama basqa yerden bunun la girir

 

 

javascript:hf="http://hotfile.com/";if(location.href.indexOf(&quo

t;:\\/\\/hotfile.com")==-1){g=confirm("Devam%20etmek%20için%20Tam

am%20butonunu%20tıklayın.\\nHergün%20güncel%20hotfile%20premiumlar%20için

%20blogu%20ziyaret%20edin.%20(Her%20saat%20güncel%20şifreler!).\\n=========&

gt; www.semiyun.com <=========");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Cookies&

#039;i%20aşağıdaki%20boşluğa%20kopyalayın%20ve%20tamam'a%20basın!&qu

ot;);if©{r=confirm("Cookies%20başarıyla%20girildi!\\nsemiyun.blogspot

.com ");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cooki

e="auth="+c+";domain=.hotfile.com;path=/;"+(r?"expires=

"+nd:""));location.href=hf}void(0)}

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 ay sonra...

Sohbete katıl

Şimdi mesajını gönderebilir ve daha sonra kayıt olabilirsin. Bir hesabın varsa, hesabınla göndermek için şimdi oturum aç.

Misafir
Bu konuya yanıt ver...

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • loading...
×
×
  • Create New...