Jump to content
Forum Windows-az.com

Klaviatura


Nuruyev Elmeddin

Recommended Posts

Proqramlar telegramda
Guest Elbrus0033

Shift-Alt-Tab Keçid sonrakı (əvvəlki) aktiv tapşırığa

Ctrl-Tab

Shift-Ctrl-Tab Çoxçərçivəli proqramların digər pəncərəsinə keçid və yaxud dialoq pənçərənin digər səhifəsinə

Alt-Esc Digər nişana yaxud digər məsələyə keçid

Ctrl- Esc Əsas menyuya giriş

Ctrl-aralıq Cari obyektin qeyd olunması və qeydin ləğv edilməsi

Alt- aralıq Sistem menyusunun pəncərəsinə giriş

Alt- altından xətt çəkilmiş hərf menyunun baş hərfi Alt-F kombinasiyası ilə File menyusu açılır

Alt- altından xətt çəkilmiş hərflər Menyu altdığına giriş və əmrin icrası- baş hərfi ilə birlikdə sıxmaq lazımdır

Hərf(Adların başlanğıc hərfləri) İş masası üzərində: digər nişana keçid faylın adının baş hərfindən

Alt-Enter Qeyd olunmuş obyektin xassələri, geniş ekran rejiminə keçid və tərsinə

 

Ctrl-oxlar; Ctrl-Home; Ctrl-End; Ctrl-Pg Up; Ctrl-PgDown -Qovluq daxilində obyektləri qeyd etmədən faylların nişanlarına keçid

Ctrl-A(lat) Qeyd etmək(hamısını)

Ctrl-X Qeyd olunmuş obyektləri kəsmək

Ctrl-C Qeyd olunmuş obyektlərin kopiyasını çıxarmaq

Ctrl-V Yerləşdirmək(qoymaq)

Ctrl-Z Axırıncı əmrin ləğv edilməsi

 

F1 Ümumi arayışın çağırılması

F2 Qovluğun yaxud nişanın adının dəyişdirilməsi

F3; Ctrl-F Cari qovluğa faylların axtarışı proqramı çağrılır

F4 Digər qovluğa keçid siyahısı açılır, təkrar sıxdıqda-qayıdır

Alt-F4 Cari proqram yaxud pəncərə bağlanır

F5 Nişanlardan qeyd ləğv edilir; yenidən pənçərələrlə işi başlamaq olar

F6 "digər qovluğa keçid" siyahısına düşür-süz(əgər pəncərədə alətlər paneli varsa)

F10; Ctrl-F10 Pəncərə menyusunun sol yuxarı küncünə keçid

Shift-F10 Kontekst menyu çağrılır

 

Windows Əsas menyunu çağırır

Windows-E Bələdçini işə salır

Windows-F Faylların axtarışı

Windows-Ctrl-F Lokal şəbəkədə kompüterin axtarışı

Windows-V

Windows-F7 Mübadilə buferin baxışına keçid

Windows-M Bütün pəncərələri bağlayır atır aşağı(minimize) tapşırıqlar panelinə

Windows-Shift-M Əvvəlcədən bağlanmış pəncərələri açır

Windows-D Bütün pəncərələri açır və bağlayır

Windows-R (Run) pəncərəsini çağırır -icra et

Windows-F1 Windows-ın arayışını hər hansı bir proqramdan çağırır

Windows-Break Sistem pəncərəsini çağırır

Windows-C Control Panel pəncərəsini çağırır

Windows-K

Windows-" " Xüsusiyyətlər-"Klaviatura" pəncərəsini çağırır

Windows-İ Xüsusiyyətlər-"Siçan"-Mouse pəncərəsini çağırır

Windows-Tab Məsələlər panelində digər aktiv proqrama (yaxud düyməyə) keçid və pəncərənin açılması üçün Enter sıxılmalıdır

Alt-Backspace Axırıncı əmrin ləğvi

F4 Axırıncı əməliyyatın təkrarı

Ctrl-Num5 Hamısını qeyd etmək

Alt-Num5 Cədvəli qeyd etmək

F8 Fraqmentin qeyd olunmasına başlamaq

Shift-F8 Qeyd olunmuş blokun ölçüsünün dəyişdirilməsi

Ctrl-Shift-F8 Düzbucaqlı blokun qeydinin başlanması

Ctrl-Backspace Əvvəlki sözü pozmaq

Ctrl-Delete Sonrakı sözü pozmaq

Shift-F10 Kontest menyunu çağırmaq

F10 Alt Menyuya giriş

Ctrl-F Axtarış

Ctrl-H Əvəzetmə

Shift-F4 Yeni axtarış və ya keçid

F5 Səhifəyə keçid

Shift-F5 Axrıncı düzəlişin yerinə keçid

F7 Mətinin yoxlanışı

Alt-F7 Növbəti səhifəyə keçid

Shift-F7 Server-Tezarus əmri

Alt-F3 Qeyd olunmuş sözün "aftotekst" menyusuna əlavə olunması

F3 Elementin adının öz adına dəyişdirilməsi

Ctrl-F3 Faylı silmə

Ctrl-Shift-F3 Faylı daxilə qoymaq

Ctrl-K Hiper müraciət yaratmaq

Ctrl-aralıq

Ctrl-Shift-Z Simvolların formatlaşdırılmasını yığışdırmaq

Ctrl-D Şrift vermək

Ctrl-Shift-F Şriftin formatlaşması əmri

Ctrl-Shift-P Şriftin ölçülərini dəyişmək

Ctrl-I Şriftin maili yazılışı

Ctrl-B Şriftin yağlı yazılışı

Ctrl-U Şriftin qeyd edilərək yazılışı

Ctrl-Shift-W Yalnız sözlərin qeyd olunması

Ctrl-Shift-D İkiqat qeyd etmək

Ctrl-"=" Aşağı indeks

Ctrl-Shift-"=" Yuxarı indeks

Ctrl-Shift-A lövhə/sətir

Shift-F3 Sərlövhə/sətir/cümlə şəklində

Ctrl-Shift-K Sözdəki hərflərin böyüdülməsi/kiçildilməsi

Ctrl-Shift-H Gizli / adi mətn

Ctrl-Shift-Q Şrifti simvola dəyişmək

Ctrl-Q Abzasın əlavə formatlaşdırılmasının ləğvi

Ctrl-Shift-N

Alt-Shift-Num Abzasın adi stilə salınması

Ctrl-J Abzasın sağdan və soldan bərabərləşdirilməsi

Ctrl-E Abzasın mərkəzləşdirilməsi

Ctrl-L Abzasın soldan bərabərləşdirilməsi

Ctrl-R Abzasın sağdan bərabərləşdirilməsi

Ctrl-M Abzasın yerinin sağa doğru sürüşdürülməsi

Ctrl-Shift-M Abzasın yerinin sola doğru sürüşdürülməsi

Ctrl-T Abzasın çıxışını böyütmək

Ctrl-Shift-T Abzasın çıxışını kiçiltmək

Ctrl-0(sifir)

Ctrl-Shift-L Sətiri markerlə işarələmək

Ctrl-1 İnterval 1 səti

Ctrl-2 İnterval 2 sətir

Ctrl-5 İnterval 1.5 sətir

Ctrl-Shift-S Stil pəncərəsinə keçid və ya format əmri

Ctrl-defis

Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq

Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi

Ctrl-Enter Sətirin bölünməsi (qırığı)

Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı)

Ctrl-Shift-Enter Kalonkanın bölünməsi (qırığı)

Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması

Alt-Shift-T Saatın qoyulması

Alt-Ctrl-P Qeyd etmə rejiminə keçid

Alt-Ctrl-O struktur rejiminə keçid

Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış

Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə

Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görükməsi

Ctrl-F4(Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması

Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması

Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid

Ctrl-SHİFT-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid

Alt-Ctrl-S Pəncərəaltının açılması bağlanması

F6 Başqa pəncərəaltına keçid

Alt-F10 WinWord pəncərəsinin bütün ekrana yayılması

Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması

Alt-F5 Bağlı WinWord rejiminin qaytarılması

Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması

Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək

Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi

Shift-F12 Faylın saxlanılması

Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması

Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması

Ctrl-F12

Ctrl-O Faylın açılması

F12 Save as -komandası

Ctrl-Shift-F12

Ctrl-P Sənədin çapı

Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi

Alt-Shift -yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması

Alt-Shift -aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması

Alt-Shift- rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi

Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi

Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi

Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması

Ctrl-defis

Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq

Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi

Ctrl-Enter Sətirin bölünməsi (qırığı)

Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı)

Ctrl-Shift-Enter Kalonkanın bölünməsi (qırığı)

Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması

Alt-Shift-T Saatın qoyulması

Alt-Ctrl-P Qeyd etmə rejiminə keçid

Alt-Ctrl-O struktur rejiminə keçid

Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış

Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görükməsi

Ctrl-F4(Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması

Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması

Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid

Ctrl-SHİFT-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid

Alt-Ctrl-S Pəncərəaltının açılması bağlanması

F6 Başqa pəncərəaltına keçid

Alt-F10 WinWord pəncərəsinin bütün ekrana yayılması

Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması

Alt-F5 Bağlı WinWord rejiminin qaytarılması

Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması

Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək

Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi

Shift-F12 Faylın saxlanılması

Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması

Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması

Ctrl-F12

Ctrl-O Faylın açılması

F12 Save as -komandası

Ctrl-Shift-F12

Ctrl-P Sənədin çapı

Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi

Alt-Shift -yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması

Alt-Shift -aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması

Alt-Shift- rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi

Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi

Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi

Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması

 

Link to comment
Share on other sites

Sohbete katıl

Şimdi mesajını gönderebilir ve daha sonra kayıt olabilirsin. Bir hesabın varsa, hesabınla göndermek için şimdi oturum aç.

Misafir
Bu konuya yanıt ver...

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • loading...
×
×
  • Create New...